Welcome to the catalog!


czenglish14

Rate this data set:

hiccup škytat
rehearsal zkouška, nácvik
scouse Liverpoolský dialekt
All right. Ahoj (britsky)
dough těsto
whip (sb.) to death ubičovat (koho)
purse peněženka (dámská)
discourage odradit
trash out ukout (plán)
daunting skličující, znepokojivý
samey na jedno brdo
gadget přístroj, mechanismus
begrudge nepřát, upírat (komu co)
philanthropy dobročinnost
tangible hmotný, hmatatelný
pull out stáhnout se, odstoupit (od dohody)
purport zamýšlet, prohlašovat
scrutiny podrobné/pečlivé zkoumání/přezkoumání
exorbitant přehnaný, přemrštěný
suitor kupec, zájemce
reticence diskrétnost
endorse podporovat
foray průnik (do jiné oblasti aktivity)
disclosure odhalení
reclusive samotářský
chunk velké množství
contango prolongační nákup
undeterred nezastrašený
stave off zabránit (čemu)
orders plummet objednávky prudce padají
endanger ohrozit, vystavit nebezpečí
ballpark figure přibližný údaj
suntan opálení (od slunce)
non-starter předem ztracený případ
pull off dokázat (co), uspět (v čem)
accrue narůstat
buoy povzbudit
adverse nepříznivý
nettle kopřiva
click (with sb) padnout si do oka
sibling sourozenec
pang bodavá bolest
stifling dusivý (atmosféra v rodině)
impairment zhoršení, snížení
interim prozatímní
circular oběžník
be rendered void učinit neplatným
occupancy Permit povolení k užívání
inheritance dědictví, pozůstalost
ex lege ze zákona
-info
description EN Slv 14
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 14
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE