Welcome to the catalog!


czenglish3

Rate this data set:

dwindle ubývat
briskly rázně
revive oživit
equity jmění
behemoth obluda
heed dbát (rady)
upset rozrušení
confine omezovat
beleaguer obléhat
thoughtful zamyšlený
trait charakter
regardless bez ohledu na
interloper vetřelec
silver bullet kdo řeší odvěký problém
swarm roj
revenue příjem
entrepreneur podnikatel
topple převrhnout
entail mít za následek
mutual vzájemný
flesh out dotvořit
retail maloobchod
huddle dát hlavy dohromady
trim snížít, oříznout
throe smrtelný zápas
ripe zralý
tide over umožnit překonat
fickle vrtkavý
evolve vyvíjet se
albeit třebaže
shun vyhýbat se
emerge vynořit se
pare zredukovat
slash radikálně snížit
undertaking závazek
unprecedented nebývalý
depreciation odpis
spree dovádění
aftermath následky
inevitably nevyhnutelný
plough through prokousat se
crackdown tvrdý zákrok
mediate zprostředkovat
let on prozradit
mundane obyčejné/všední věci
pullout stáhnout se (armáda)
eve předvečer
defiant vzdorný
astounding ohromující
debtor dlužník
-info
description EN Slv 3
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 3
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE