Welcome to the catalog!


czenglish10

Rate this data set:

anosmia ztráta čichu
chagrin zlost
curious zvědavý
lash out at ohnat se po
lease smlouva o pronájmu
insane duševně chorý
obsession posedlost
pick out rozeznat
considering s ohledem
realtor obchodník s nemovitostmi
delusion falešná představa
liberating osvobozující
flatter lichotit
subtly nepatrně
jerk vůl, blb
pants kalhotky
compel přinutit
rigid tuhý
veiling závoj
ingenious důmyslný
firmly pevně
commitment závazek
pom-pom bambule
carnivorous masožravý
cathartic uvolňující
preppy konzervativní
cast from the same mould být ze stejného těsta
graze pást se
lure lákat
glower mračit se
copulatory imperative kopulační rozkaz
casual občasný
concoct vykonstruovat
ad nauseam do nekonečna
jab zabodnout
fall apart rozpadnout se
sacrilege svatokrádež
crawler pásový traktor
ornithopter křídelník, ornitoptéra
harvester kombajn
perilous nebezpečný (velmi)
jettison zbavit se (zátěže)
carryall mikrobus, velký vak
indebted zavázán
cue podnět, signál
inherit zdědit
confinement omezení (pohybu)
mock vysmívat se
obedience poslušnost
reunite setkat se
-info
description EN Slv 10
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 10
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE