Welcome to the catalog!


czenglish13 -- average rating: 1 ratings

Rate this data set:

murmur mumlání
hiccup zádrhel
yelp zakňučet
flip zlehčující
gaily pestobarevně
raucously chraptivě
sozzled zlitý
loathe nemoci vystát
tweeter vejškáč reprák
make a fuss poskakovat/točit se
veneration uctívání
tripod stativ
hod uhlák
affirmative souhlas
ribbon stuha
pledge slib
diligence píle
casket skříňka, rakev
sheer naprostý
tracery jemná dekorace
whiff závan
squall nápor větru
howl zavýt
bung zátka, čep
bulge vypoulit
imp skřítek
batter týrat
obituary nekrolog
gutter strouha
spoil the child rozmazlit dítě
far-fetched za vlasy přitažený
spending spree utrácecí řádění
upbeat radostný, optimistický
sponge houba (na mytí)
flattery lichocení
compliment poklona
salvage value zůstatková hodnota
salvage zachránit
probate soudně potvrdit
remedy náprava, opatření
injunctive přikazující, soudně zakazující
consent souhlas
insofar až tak, natolik
covenant smlouva, dohoda
congested ucpaný, přehuštěný
resumption of activities zahájení činnosti
maturity zralost, splatnost
concise stručný, výstižný
unequivocal jednoznačný, jasný
surplus přebytek, zisk
-info
description EN Slv 13
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 13
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE