Welcome to the catalog!


My Tagalog Vocabulary - English-->Tagalog

Rate this data set:

what ano
who sino
which alin
where (going) saan
why bakit
when kailan
how paano
how much magkano
where (looking for something) nasaan
here dito
yours mo
mine ko
his, hers kanya
me ako
yours ikaw
us tayo
Sunday Linggo
Monday Lunes
Tuesday Martes
Wednesday Miyerkoles
Thursday Huwebes
Friday Biyernes
Saturday Sabado
midnight hatinggabi
dawn madaling araw
now, today ngayon
yesterday kahapon
tomorrow bukas
a while ago kanina
later mamaya
before bago
after pagkatapos
I am hungry gutom na ako
I am full busog na ako
I am sleepy inaantok na ako
I am tired pagod na ako
I am angry galit na ako
I am thirsty nauuhaw na ako
I am ready handa na ako
I am happy masaya na ako
I am sad malungkot na ako
I am busy busy na ako
I am finished tapos na ako
I am going aalis na ako
I am lazy tinatamad na ako
are you hungry gutom ka na ba
are you full busog ka na ba
are you sleepy inaantok ka na ba
are you tired pagod ka na ba
are you angry galit ka na ba
are you thirsty nauuhaw ka na ba
are you ready handa ka na ba
are you happy masaya ka na ba
are you sad malungkot ka na ba
are you busy busy ka na ba
are you finished tapos ka na ba
are you going aalis ka na ba
are you lazy tinatamad ka na ba
we are going aalis na kami
where are you going saan ka pupunta
head ulo
face mukha
eye mata
hair buhok
nose ilong
ear tenga
lips labi
mouth bibig
teeth ipin
tongue dila
cheek pisngi
chin baba
neck leeg
shoulder balikat
arm braso
hand kamay
finger daliri
chest dibdib
heart puso
tummy tiyan
hips bewang
leg hita
foot paa
toe tuhod
butt puwet
yes oo
no hinde
of course oo naman
maybe siguro
really talaga
not really hinde masyado
correct tama
wrong mali
always palagi
what else ano pa
a lot madami
a little konti
nothing wala
wait (imperative) sandali
say it sabihin mo
I like gusto ko
can't hinde pwede
no way, I can't ayoko
I don't know hinde ko alam
I don't know ewan ko
cold malamig
hot mainit
good morning magandang umaga
good evening magandang gabi
good day magandang araw
good afternoon magandang hapon
thank you salamat
thank you very much maraming salamat
your welcome walang anuman
please sige na
do you like me gusto mo ba ako
do you miss me miss mo ba ako
thinking about you iniisip kita
I miss you na miss kita
how are you kamusta ka
good mabuti
goodbye paalam
take care ingat ka
see you soon kito tayo mamaya
you are beautiful maganda ka
I love you mahal kita
I love you too mahal din kita
what did you eat ano kinain mo
I ate a burger kumain ako ng burger
I am eating now kumakain na ako ngayon
did you drink uminom ka na ba
I am drinking now umiinom na ako ngayon
what did you drink ano iniinom mo
I am drinking pepsi umiinom ako ng pepsi
what is your name ano pangalan mo
My name is Erik ang pangalan ko ay Erik
and you, what is your name ikaw ano pangalan mo
where do you live saan ka nakatira
I live in Kuwait nakatira ako sa Kuwait
water tubig
food pagkain
who is with you sino kasama mo
I am with Erik kasama ko si Erik
hug me yakapin mo ako
kiss me halikan mo ako
how long (time) matagal paba
money pera
I need you now kailangan kita ngayon
people tao
I need ... kailangan ko ng ...
delicious masarap