Welcome to the catalog!


Croatian - English Colors

Rate this data set:

blue plav, a, o
brown smeđi, a, e
green zelen, a, o
orange narančast
pink ružičast, a, o
purple ljubičast, a, o
red crven, a, o
white bijeli, bijela, bijelo
yellow žut, a, o
black crn