Welcome to the catalog!


TL English Hungarian vocabulary

Rate this data set:

I weigh 90 kgs. 90 kiló vagyok.
Friends will be friends A barátok barátok maradnak.
for all the hype a felhajtás ellenére
The salaries will be cut. A fizetések csökkenni fognak.
Economy is down. A gazdaság nem megy.
in the best shape a legjobb formában
Most people like to travel. A legtöbb ember szeret utazni.
I was my own lord. A magam ura voltam.
Size matters. A méret a lényeg.
The Sun rises in the East. A nap keleten kel.
Is it because of the financial crisis? A pénzügyi válság miatt van?
at my parents’ a szüleimnél
with my parents a szüleimnél
It’s your fault. A te hibád.
as planned a terv szerint
The members of the body are deciding which estates can be owned by private persons. A testület tagjai most döntik el, hogy mely ingatlanokat lehet elidegeníteni.
on the way back a visszaúton
give up smoking abbahagyja a dohányzást
in that sense abban az értelemben
carpenter ács, asztalos
Adam’s apple ádámcsutka
tax haven adóparadicsom
debt adósság
pre-tax profit adózás előtti eredmény
branch ág, ágazat, bankfiók
linen ágynemű
overworked agyonhajszolt
The way it should be. Ahogy lennie kell.
As time passed, … Ahogy ment az idő, …
recommend ajánl
Believe it or not, Akár hiszed, akár nem,
self-willed akaratos
Curiosity killed the cat. Aki kíváncsi, hamar megöregszik.
current girlfriend aktuális barátnő
sign a contract aláír egy szerződést
signature specimen aláírási címpéldány
ingredient alapanyag, hozzávaló
foundation alapítvány
careful inspection alapos vizsgálata
Great Plain Alföld
plain alföld
I hardly work. Alig dolgozom.
I can hardly wait for this moment. Alig várom ezt a pillanatot.
I can hardly wait. Alig várom.
opportunity alkalom
spare part alkatrész
constitutional costs alkotmányos költségek
bargain alku
bargain alku(szik)
chin áll
They are always arguing. Állandóan vitatkoznak.
allergy allergia
allergy allergia
Join the queue. Álljon be sorba!
dream álom
inferior to sy alsórendűbb vkinél
anesthesiologist altatóorvos
underpaid alulfizetett
as far as I know amennyire tudom
as long as the local government has shops amíg az önkormányzatnak vannak üzletei
When I got home, Amikor hazaértem,
When I am bored, … Amikor megunom, …
texture anyag
at my mother’s anyámnál
mother tongue anyanyelv
loose change aprópénz
heart of gold arany szív
cute aranyos
cute aranyos, helyes
shade árnyék
harmless ártalmatlan
innocent ártatlan
innocent ártatlan
orphan árva
orphanage árvaház
flat fee átalánydíj
flat rate átalánydíj
average átlagos
transparent átlátszó
pass the exam átmegy a vizsgán
pass átmegy, áthalad
nuclear war atomháború
skip átugrik
We will collect it. Átvesszük.
tyre autógumi
that dog az a kutya
Innocence is no excuse. Az ártatlanság nem mentség.
business as usual az árusítás / munka zavartalanul folyik
Man is mortal. Az ember halandó.
People are jealous of you. Az emberek irigyelnek.
People like to be in your company. Az emberek szeretnek a társaságodban lenni.
May the force be with you. Az erő legyen veled!
A stitch in time saves nine. Az idejében tett intézkedés nagy erőmegtakarítás.
Time is on our side. Az idő nekünk dolgozik.
on the way to az odavezető úton
obsessed with watches az órák megszállottja
those dogs azok a kutyák
Do you want me to buy it? Azt akarod, hogy megvegyem?
He said he would come. Azt mondta, hogy jön.
Do you expect me to come? Azt várod, hogy jöjjek?
brothers-in-arms bajtársak
moustache bajusz
whale bálna
bamboo bambusz
treat bánik, kezel
bank card statement bankkártya-kivonat
bank account bankszámla
minor bányász, kiskorú
mashed peach barackpüré
wander barangol
cave barlang
cave barlang
velvet bársony
courage bátorság
courage bátorság
have a crush on sy be van indulva vkire
We were stoned. Be voltunk lőve.
make the bed beágyaz
settings beállítások
slam the door becsapja az ajtót
tipsy becsípett, kicsit piás
May / Can I close the window? Becsukhatom az ablakot?
Shall / Do I close the window? Becsukjam az ablakot?
estimated becsült
investor befektető
dented behorpadt
I would piss in my pants. Behugyoznék.
launch a site beindít egy helyet
The alarm went off. Beindult a riasztó.
entrance door bejárati ajtó
put the indicator on bekapcsolja az indexet
attached seatbelt bekapcsolt öv
Can I leave my phone on? Bekapcsolva hagyhatom a telefonomat?
domestic flight belföldi járat
native bennszülött
tenant bérlő
disease betegség
concrete beton
burglar betörő
burglar betörő
smash sy’s face in beverni vkinek a pofáját
generate income bevételt hoz
judge bíró
referee bíró
court bíróság
court bíróság
confidential bizalmas
proof bizonyíték
safety belt biztonsági öv
certain biztos
insurance biztosítás
Sorry for the mess. Bocs a rendetlenségért.
Sorry I’m late. NONEBocs, hogy elkéstem.
I’m sorry to interrupt. Bocs, hogy közbeszólok.
bug bogár
mug bögre
ankle boka
wisdom tooth bölcsességfog
flea bolha
flea market bolhapiac
flea market bolhapiac
nod bólint
rib borda
envelope boríték
calf borjú
calf borjú
veal borjúhús
razor borotva
razor borotva
annoy bosszant
scandal botrány
scandal botrány
scandal botrány
gross price bruttó ár
We arrived in Bp. Budapestre érkeztünk.
This fucking water stinks. Büdös ez a szar víz.
stinky arm-pit smell büdös hónaljszag
slip bugyi; cetli
crash helmet bukósisak
tabloid bulvár
fur bunda, prém
guilty bűnös
guilty bűnös
punish büntet
Penal Code Büntető Törvénykönyv
penalty area büntetőterület
I’m proud of this. Büszke vagyok erre.
shark fin soup cápauszony-leves
aim cél
goal cél, kapu
censor cenzúráz
thread cérna
article cikk
label címke
shoestring cipőfűző
shoe lace cipőfűző
shoehorn cipőkanál
lemon squeezer citromfacsaró
thigh comb
thigh comb
pony tail copf (1)
pigtails copf (2)
I love nobody but you. Csak téged szeretlek.
I was just pulling your leg. Csak ugrattalak.
I’m kidding. Csak viccelek.
cheat csal
disappointment csalódás
disappointment csalódás
disappointed csalódott
buckle csat
buckle csat
buckle csat (övön)
striker csatár
attach csatol
smell of sewage water csatornaszag
squeeze csavar, facsar, szorít
tile csempe
tile csempe
replacement car csereautó
in exchange cserébe
saucer csészealj
snail csiga
snail csiga
stripe csík
foal csikó
striped csíkos
asterisk csillag
constellation csillagállás
pinch csíp
gum csipa, íny
pinch of salt csipet só
hip csípő
bankruptcy csőd
go bankrupt csődbe megy
cut down on smoking csökkenti a dohányzást
packet csomag
left-luggage office / lockers csomagmegőrző
wrapping paper csomagolópapír
boot csomagtartó (kocsié)
baggage reclaim csomagvisszavétel
cockroach csótány
rush hour csúcsforgalom
hiccup csuklik
nasty csúnya, undok
slide csúszda
slide csúszik, csúsztat, csúszda
sliding door csúszóajtó
slippery road csúszós úttest
lyrics dalszöveg
wasp darázs
wasp darázs
crane daru
date datolya
puncture defekt
bat denevér, ütő
waist derék
deodorant dezodor
Arch of Triumph Diadalív
in a nutshell dióhéjban
on purpose direkt, szándékosan
gift wrapping díszcsomagolás
dispatcher diszpécser
fashionable divatos
I’m working on it. Dolgozom rajta.
make a decision döntést hoz
Make up your mind. Döntsd már el!
rub dörzsöl
stopper dugó (csapban)
cork-screw dugóhúzó
brush ecset, kefe
pot edény
work-out edzés
healthy egészséges
one of my friends egy barátom
You are branded for life. Egy életre meg vagy bélyegezve.
I’m expecting an important call. Egy fontos hívást várok.
in one month egy hónap múlva
a jug of wine egy kancsó bor
a little milk egy kevés tej
a bar of chocolate egy tábla csoki
a jar of jam egy üveg lekvár
Not at all. Egyáltalán nem.
unique egyedi
unique egyedülálló
an only child egyedüli gyerek
uneven road egyenetlen úttest
agree egyetért, megegyezik
one third egyharmad
edible ehető (nem mérgező)
eatable ehető (van íze)
starve éhezik
It takes a man. Ehhez férfi kell.
parachute ejtőernyő
jewel ékszer
tortoise ékszerteknős
I should have moved. El kellett volna költöznöm.
faint elájul
fall asleep elalszik
betray elárul
lay sy off elbocsát vkit
Work’s been really busy this week. Elég sok volt a munka a héten.
satisfied elégedett
I’m fed up with him. Elegem van belőle.
I was fed up (with it). Elegem volt (belőle).
revenge elégtétel
electricity company elektromos művek
analyst elemző
available elérhető
tight bend éles kanyar
standard of living életszínvonal
acceptable elfogadható
I’ve run out of cigarettes. Elfogyott a cigim.
put off sg elhalaszt vmit
pass away elhuny
cheer éljenez
spoil sy elkényeztet vkit
spoilt elkényeztetett
picture sg elképzel vmit
unimaginable elképzelhetetlen
avoid elkerül
avoid elkerül
accompany sy elkísér vkit
fulfil a function ellát egy funkciót
versus (vs.) ellen
Did it get stolen? Ellopták?
lost income elmaradt bevétel
experience élmény
recent months elmúlt hónapok
chairman elnök
chairman elnök
advantage előny
in advance előre
forward előre
in advance előre
I think ahead. Előre gondolkozom.
Count your chickens (before they are hatched) Előre iszik a medve bőrére.
pre-emptive right elővásárlási jog
pre-emptive right elővásárlási jog
overtake előz
We flew to Milan. Elrepültünk Milánóba.
spoil the good mood elrontja a jókedvet
get lost eltéved, elveszik
disappear eltűnik
divorced elvált
lose conscience elveszti az eszméletét
tolerate elvisel
bunk beds emeletes ágy
We will increase the salaries. Emelni fogjuk a fizetéseket.
digest emészt
digestion emésztés
mammal emlős
It’s my turn. Én jövök.
I don’t know him either. Én sem ismerem.
Me neither. Én sem.
That was it. Ennyi volt.
mine enyém, bánya, akna
light breeze enyhe szellő
He is eating a banana now. Épp banánt eszik.
He was eating a banana, when I entered. Épp banánt evett, amikor bejöttem.
He will be eating a banana when I get there. Épp banánt fog enni, mikor odaérek.
I’m interested in fashion. Érdekel a divat.
He leads an interesting life. Érdekes életet él.
He’s interested in it. Érdekli.
result eredmény
final exam érettségi
French window erkélyajtó
amplifier erősítő
violence erőszak
violent erőszakos
rape erőszakot követ el
value érték
I see. Értem.
argument érv
tool eszköz
notice észrevesz
feed etet
We went to the same year. Évfolyamtársak voltunk.
anniversary évforduló
cutlery evőeszközök
This company is owned by me and my lawyer friend. Ez a cég az ügyvéd barátom és az én tulajdonom.
This company owns five shops. Ez a cég öt üzletet birtokol.
this dog ez a kutya
This is the point. Ez a lényeg.
Been there, done that. Ez már megvolt.
This used to be a museum. Ez régebben múzeum volt (de most már nem).
It happened to me. Ez velem történt.
these dogs ezek a kutyák
That’s why. Ezért.
wooden parquet
fa parketta
I have a sore throat. Fáj a torkom.
notice board faliújság
wolf farkas
charcoal faszén
charcoal faszén
lid fedél, tető
armed robbery fegyveres rablás
development fejlődés, fejlesztés
axe fejsze
They were 30 minutes late. Fél órát késtek.
task feladat
problem feladat (matematikai)
set up a tent felállít egy sátrat.
strap-on felcsatolható dildó
kick the bucket feldobja a talpát
I’m afraid of frogs. Félek a békáktól.
feeling of fear félelemérzet
responsible job felelős munka
responsible for sg felelős vmiért
evaluation felértékelés
discover felfedez
explore felfedez, felkutat
draw sy’s attention to sg felhívja vki figyelmét vmire
skyscraper felhőkarcoló
notice felirat, irat
subtitled film feliratos film
recognize felismer
turn sy on felizgat vkit
prepared felkészült
survey felmérés
terminate a contract felmond egy szerződést
period of notice felmondási idő
bring up a child felnevel egy gyereket
look up to sy felnéz vkire
break up feloszlik
explode felrobban
superior to sy felsőrendűbb vkinél
put on some weight felszed egy kis súlyt
equipment felszereltség
peninsula félsziget
I got delayed. Feltartottak.
You should definitely come. Feltétlenül el kell jönnöd.
chop felvág, felszel
We took turns at the wheel. Felváltva vezettünk.
put on a coat felvesz egy kabátot
pine-tree fenyőfa
headlights fényszóró
manly férfias
tense feszült
remarkable figyelemreméltó
attentive figyelmes
attentive figyelmes
pay attention to sg figyelmet fordít vmire
warn figyelmeztet
I warned you not to do it. Figyelmeztettelek, hogy ne csináld ezt.
fart fing(ik)
drawer fiók
salary fizetés, bér
make a bet fogad(ást köt)
I haven’t a clue. Fogalmam sincs.
Blame it on the bunny. Fogd rá a nyuszira!
deal with sg foglalkozik vmivel
consumption fogyasztás
soil föld (termőföld)
patch folt
process folyamat
corridor folyosó
corridor folyosó
aisle seat folyosó melletti ülőhely
turnover forgalom
shooting forgatás
carousel forgó csomagkiadó szalag
underdone food főtlen / sületlen étel
tails frakk
head-on crash frontális ütközés
vertical függőleges
handle fül, fogantyú
ear lobe fülcimpa
closet fülke, szobácska
lawn-mower fűnyíró
strange furcsa
strange furcsa
bath tub fürdőkád
bathroom scales fürdőszobai mérleg
bishop futár
courier futár
courier futár
pidgeon galamb
collar gallér
dam gát
inhibition gátlás
gene gén
gene gén
backbone gerinc
spineless gerinctelen
gesture gesztus
golf course golfpálya
for peanuts gombokért
pin gombostű
caretaker gondnok
squat guggol
roll gurít, gurul, görgő
A rolling stone gathers no moss. Guruló kőre nem tapad moha.
practically gyakorlatilag
poor excuse gyenge kifogás
weakness gyengeség
childish idea gyerekes elképzelés
childhood gyerekkor
lizard gyík
lizard gyík
pharmacy gyógyszertár
root gyökér
root gyökér
root gyökér
beads gyöngysor
If an opportunity comes up, … Ha adódik egy lehetőség
When I’m in good mood, Ha jó kedvem van,
Let me make some room here. Hadd csináljak itt egy kis helyet.
They are willing to cancel it. Hajlandóak lemondani.
fold hajt
Bend your knees. Hajtsd be a térded.
net háló, nettó
nightie hálóing
sleeper hálókocsi
soon hamarosan
peeled potatoes hámozott krumpli
sound hang
voice hang (emberi)
I want to make my voice heard. Hangadó vagyok.
It depends on my mood. Hangulat kérdése.
vomit hány
vomit hány
How much do you weigh? Hány kiló vagy?
bite, bit, bitten harap
bite, bit, bitten harap
accordion harmonika
accordion harmonika
three-wheeled háromkerekű
trilateral agreement háromoldalú megállapodás
third time in a row háromszor egymás után
utility vehicle haszongépjármű
useless haszontalan
I’ve been living with her for 6 years. Hat éve élek vele.
six hours ahead hat órával előbbre
in power hatalmon
deadline határidő
influence hatás
rucksack hátizsák
We issue one bill per month. Havonta egy számlát bocsátunk ki.
patriotic hazafias
Can I see you home? Hazakísérhetlek?
Can I see you home? Hazakísérhetlek?
prenup agreement házassági szerződés
peel héj, hámoz
If I were you, I would invite me. Helyedben meghívnám magamat.
deputy helyettes
cylinder henger
butcher hentes
There were seven of us. Heten voltunk.
once a week hetente egyszer
three times a week hetente háromszor
I’m straight. Hetero vagyok.
swing hinta
advertise hirdet
advertisement hirdetés
notorious hírhedt
quick-tempered hirtelen természetű
Nature is calling. Hív a természet.
flattering hízelgő, imponáló
What do you call a man without hair? Hogy hívod a haj nélküli embert?
How come you are here? Hogyhogy itt vagy?
Tomorrow he will eat a banana. Holnap eszik majd egy banánt.
forehead homlok
armpit hónalj
I’m homesick. Honvágyam van.
I feel homesick. Honvágyam van.
hamster hörcsög
stretcher hordágy
fishing rod horgászbot
snore horkol
snore horkol
hook horog
dent horpadás
extra time hosszabbítás
long vehicle
hosszú jármű
length hosszúság
long term plans hosszútávú tervek
They are used to it. Hozzá vannak szokva.
attitude hozzáállás
access hozzáférés
I must add that … Hozzáteszem, hogy …
I want to take a piss. Hugyozni akarok.
wavelength hullámhossz
reptile hüllő
knight huszár
chilly hűvös
tease húz, kötekedik, ingerel
tease húz, ugrat
He’s been living so far so far. Idáig olyan messze lakott!
annoying idegesítő
temporary crown ideiglenes korona
weather forecast időjárás-jelentés
board of directors igazgatótanács
adjust igazít
promise ígér
semi-detached house ikerház
scented illatos
duty illeték
flu influenza
real estate ingatlan
property fund ingatlan alap
stimulus inger
sleeve ingujj
wave integet, hullámzik
sense or direction irányérzék
control irányít(ás)
compass iránytű
archive irattár
well-known ismert
He is on the bottle. Iszik (iszákos).
sweat izzad
pavement járda
improve the quality javítja a minőséget
rink jégpálya
at present jelenleg
feature jellemző, tulajdonság
mortgage jelzálog
in good condition jó állapotban
in a good sense jó értelemben
good and evil jó és rossz
I have good news. Jó hírem van.
We are in good terms. Jóban vagyunk.
You’d better not know. Jobb, ha nem tudod.
It has legal force. Jogerős
loophole joghézag, kiskapu
She felt good. Jól érezte magát.
She felt herself well. Jól magához nyúlt.
well-off jómódú
charity jótékonyság
profitable jövedelmező
sober józan
ewe juh
ewe juh
commission jutalék
daze kábulat
thyme kakukkfű
adventure kaland
chamber kamara
fireplace kandalló
chaos káosz
relationship kapcsolat
coslaw káposztasaláta
hood kapucni, csuklya
goalpost kapufa
goal-keeper kapus
doorman kapus, portás
lever kar
damage kár
lever kar, emelő
scratch karcol
scratch karcolás
sword kard, penge
bracelet karkötő
bracelet karkötő
four-letter words káromkodások
cardboard box kartondoboz
disaster katasztrófa
disaster movie katasztrófafilm
ladybird katicabogár
trooper katona, csapattag
pothole kátyú
café kávézó
kid kecskegida
preferential treatment kedvezményes bánásmód
white lie kegyes hazugság
cruel kegyetlen
cruel kegyetlen
cauliflower kelkáposzta
uneasy situation kellemetlen helyzet
hard frost kemény fagy
I work hard. Keményen dolgozom.
campsite kemping
touchy kényes
force sy kényszerít vkit
representative képviselő
Guess what (happened). Képzeld, mi történt!
Guess what. Képzeld, mi történt!
Ask him to help you. Kérd meg, hogy segítsen.
issue kérdés, témakör
wheelchair kerekesszék
cycle hire kerékpárkölcsönző
request kérés
request kérés
Contact us in order to deal with the matter. Keressen fel bennünket, hogy elintézzük az ügyet.
baptism keresztelő
junction kereszteződés
frame keret
Can I ask you a favour? Kérhetek egy szívességet?
fence kerítés
horticulture kertészet
application kérvény
I know it from bitter experience. Keserű tapasztalatból tudom.
narrow keskeny
I had a table made of wood. Készíttettem egy asztalt fából.
glove compartment kesztyűtartó
prepare for sg készül vmire
in two years két év múlva
within two years két éven belül
fortnight két hét
in two days két nap múlva
within two days két napon belül
amphibian kétéltű
doubt kétely
two-thirds kétharmad
pound mark kettőskereszt
stir kever
with little success kevés sikerrel
little milk kevés tej
few eggs kevés tojás
You scratch my back and I’ll scratch yours. Kéz kezet mos.
First things first. Kezdjük az elején.
first things first kezdjünk mindent az elején
treatment kezelés
You are fired. Ki vagy rúgva.
Whose fault was it? Ki volt a hibás?
publish kiad
extradite kiad (másik országnak)
publishing house kiadó
change the bulb kicseréli a körtét
petty kicsinyes
petty kicsinyes
petty kicsinyes, pitiáner
dump sy kidob vkit
catwalk kifutó (divatbemutatón)
throw up kihány
back out from an agreement kihátrál egy megállapodásból
way out kijárat
Can you see me out? Kikísérnél?
spit or swallow kiköp vagy lenyel
It smells a rat. Kilóg a lóláb.
The fuse is blown. Kiment a biztosíték.
treasury kincstár
treasure-hunter kincsvadász
torture kínoz, kínzás
extend kinyújt, kiterjeszt
exhaust pipe kipufogócső
hike kirándul
fire sy kirúg vkit
She showed him the door. Kirúgta a fiút.
Small step for a man but a giant leap for mankind. Kis lépés az embernek, nagy ugrás az emberiségnek.
A small step for a man but a giant leap for mankind. Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.
minority kisebbség
duckling kiskacsa
retail kiskereskedelem
retail shop kiskereskedés
stool kisszék
find out kitalál
find out kitalál
fill in a form kitölt egy űrlapot
Who will you share a room with? Kivel leszel egy szobában?
jack off kiveri magának
wank kiveri magának
exclusive right kizárólagos jog
cc köbcenti
checked kockás
risk kockázat
lend, lent, lent kölcsönad
reciprocal kölcsönös
navel köldök
beggar koldus
students’ hostel kollégium (GB)
dorm(itory) kollégium (US)
cost efficiency költséghatékonyság
chest of drawers komód
serious komoly
bricklayer kőműves
easy-to-access könnyen hozzáférhető
gown köntös, ruha
tea towel konyharuha
sideboard konyhaszekrény
beg könyörög
bookworm könyvmoly
auditing committee könyvvizsgáló bizottság
canned food konzerv
spit, spat, spat köp
bald kopasz
My tan is fading. Kopik a barnaságom.
fade kopik, halványul
coffin koporsó
reef korall
corduroy kordbársony
roundabout körforgalom
rail korlát
handlebars kormány (biciklin)
steering wheel kormánykerék.
fair korrekt
circumstances körülmények
rope kötél
obligatory kötelező
third party insurance kötelező felelősségbiztosítás
close relationship közeli kapcsolat
traffic offense közlekedési szabálysértés
beyond criticism kritikán aluli
failure kudarc
worm kukac
worm kukac
collarbone kulcscsont
foreign külföldi
suburbs külváros
giggle kuncog
bastard kurafi, fattyú
mansion kúria
whore kurva
whore kurva
well kút
doormat lábtörlő
toe lábujj
caravan lakókocsi
resident lakos
lamp shade lámpaernyő
lukewarm langyos
lukewarm langyos
maiden name lánykori név
shoulder blade lapocka
You should have seen this guy. Látnod kellett volna ezt a fickót.
Have you seen it? Láttad már?
easy going laza
easy-going laza
loose laza
Hats off. Le a kalappal.
They don’t give a shit. Le se szarják.
lay sy lefektet vkit
I bet you will enjoy it. Lefogadom, hogy élvezni fogod.
bachelor party legénybúcsú
air disaster légikatasztrófa
air crash légiszerencsétlenség
airline légitársaság
Cabin crew, prepare for take-off. Légiutas-kísérők, készüljenek fel a felszálláshoz.
the least expensive legkevésbé drága
worst legrosszabb
worst-case scenario legrosszabb esetre vonatkozó forgatókönyv
most of the time legtöbbször
Be a bit patient. Legyen egy kicsit türelmes.
expire lejár
expiry lejárat
miss the plane lekési a gépet
miss the train lekési a vonatot
send sy off leküld vkit a pályáról
I was impressed. Lenyűgözött.
rip sy off lenyúl vkit
staircase lépcsőház
sheet lepedő
bedsheet lepedő
Join the army. Lépj be a seregbe.
We got drunk. Lerészegedtünk.
tell-off leszidás
arrest letartóztat
settle down letelepszik
hang up leteszi a telefont
exist létezik
exist létezik
Does it exist? Létezik?
dust the furniture letörölgeti a bútort
leaf levél (pl. fáé)
take off a coat levesz egy kabátot
goose bumps libabőr
firearm lőfegyver
bumper sticker lökhárító-matrica
bellhop, bellboy londiner
steal lop
lottery lottó
lazy lusta
cobble-stone macskakő
high fidelity magas hanghűség
height magasság
high-heeled shoes magassarkú cipő
take sg for granted magától értetődőnek vesz
a week today mához egy hétre
almost majdnem
I was about to cry. Majdnem elsírtam magam.
poppy seed mák
nine-men’s morris malom (játék)
crutch mankó
folder mappa
I have already eaten the banana. Már megettem a banánt.
Not anymore. Már nem.
He has been eating a banana for 5 minutes. Már öt perce banánt eszik.
I won’t be a minute. Máris visszajövök.
marble márvány
margin marzs
otherwise máskülönben, egyébként
hangover másnaposság
massage parlour masszázs-szalon
crawl mászik (kúszik)
perfectionist maximalista
mosque mecset
I haven’t eaten the banana yet. Még nem ettem meg a banánt.
Not yet. Még nem.
I’m convinced. Meg vagyok győződve.
grant megad, engedélyez
humiliating megalázó
agreement megállapodás
stopover megálló (utazás során)
reliable megbízható
reliable megbízható
I trust you. Megbízom benned.
forgive megbocsát
Will you excuse me for a minute? Megbocsátasz egy percre?
He has done it. Megcsinálta.
skid megcsúszik
skid megcsúszik (pl. autóval)
allow megenged
deserve megérdemel
deserve megérdemel
They ask for it. Megérdemlik (maguknak akarják).
rape megerőszakol
I understand. Megértem, átélem.
intuition megérzés
Have you eaten the banana yet? Megetted már a banánt?
convince meggyőz
empowerment meghatalmazás
She was scared. Megijedt.
He made me drink it. Megitatta velem.
fix megjavít
mark megjelöl
pop the question to sy megkéri vki kezét
stab megkésel
approach megközelít
solve a problem megold egy problémát
share megoszt
We share it. Megosztjuk.
take the opportunity megragadja a lehetőséget
I’m boiling. Megsülök.
deny megtagad, nem enged
return on investment (ROI) megtérülés
prohibit megtilt
bribe megveszteget
examine megvizsgál
tracksuit melegítő-felszerelés
vest mellény
breaststroke mellúszás
depth mélység
shelter menedékhely
shelter menedékhely
asylum menhely
shelter menhely
quantity mennyiség
bride menyasszony
dare mer
measure mér
poison méreg
poison méreg
bold merész
hard-on merevedés
see-saw mérleghinta
perpendicular merőleges
artificial mesterséges
in vitro fertilization mesterséges megtermékenyítés
artificial mesterséges, mű-
barefoot mezítláb
barefoot mezítláb
agriculture mezőgazdaság
What’s going on here? Mi folyik itt?
What does it take to be successful? Mi kell ahhoz, hogy az ember sikeres legyen?
What does it take? Mi kell ehhez?
What made you cry? Mi miatt sírtál?
What do you do for a living? Miből élsz?
Why is his face dirty? ~ He has been eating a banana. Miért koszos az arca? Banánt evett.
When do you want me to pay? Mikor akarod, hogy fizessek?
When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. Mikor bemegyek, már 20 perce banánt fog enni.
When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. Mikor bementem, már 20 perce banánt evett.
Santa Claus Mikulás
billion milliárd
In what sense? Milyen értelemben?
All of them. Mindannyian
no matter what happens mindegy, mi történik
No matter what happens. Mindegy, mi történik.
He eats a banana every day. Minden nap eszik egy banánt.
Everybody who counts was there. Mindenki, aki számít, ott volt.
all in all mindent egybevéve
What do I do this for? Minek csinálom ezt?
patterned mintás
How long have you had this office? Mióta van meg ez az irodád?
By the time I arrived, he had eaten the banana. Mire megjöttem, már megette a banánt.
By the time I get there, he will have eaten the banana. Mire odaérek, már rég megeszi/megette a banánt.
Where do you want me to go? Mit akarsz, hová menjek?
What do you want me to do? Mit akarsz, mit tegyek?
cell phone mobiltelefon
filth mocsok
peanut mogyoró
slip-on mokasszin
squirrel mókus
squirrel mókus
moth moly
moth moly
Tell her to come. Mondd meg neki, hogy jöjjön.
I said to myself. Mondtam magamban.
initials monogram
black eye monokli
moral threshold morális küszöb
breadcrumb morzsa
basin mosdókagyló, medence
flannel mosdókesztyű
laundry mosoda
sink mosogatótálca
washing powder mosópor
It’s the second time I’ve seen him. Most látom másodszor.
I need a bank loan now. Most van szükségem banki kölcsönre.
workshop műhely
workshop műhely
Labour Day Munka ünnepe
unemployment benefit munkanélküli segély
host műsorvezető
surgery műtét
thatched roof nádtető
It’s very likely. Nagy a valószínűsége.
He is a heavy smoker. Nagy dohányos.
wholesale nagykereskedelem
wholesale shop nagykereskedés
ambassador nagykövet
generous nagylelkű
He feels very uneasy. Nagyon kellemetlenül érzi magát.
Very few people stay at home. Nagyon kevesen maradnak otthon.
I appreciate it. Nagyon köszönöm.
Are you looking forward to this trip? Nagyon várod ezt az utazást?
generous nagyvonalú
You scored one. Nálad a pont.
at their place náluk
tan napbarnítottság
parasol napernyő
sunrise napkelte
sunset napnyugta
table runner napron
honeymoon nászút
Don’t get me wrong. Ne érts félre.
Don’t let me down. Ne hagyj el! (Ne hagyj cserben!)
Stop kidding. Ne hülyéskedj!
Don’t make me laugh. Ne nevettess!
Don’t make me laugh. Ne nevettess.
Don’t trouble trouble until trouble troubles you. Ne törődj addig a gondokkal, amíg azok nem törődnek veled.
turnover of HUF 4bn négymilliárd forintos forgalom
rectangle négyszög
square root négyzetgyök
square metre négyzetméter
a few eggs néhány tojás
Tell me about it. Nekem mondod?
Do you mind? Nem bánod? (Nem baj?)
I can’t stand it. Nem bírom.
I can’t rely on him. Nem bízhatok benne.
No wonder he did it. Nem csoda, hogy megtette.
They haven’t built it. Nem építették még meg.
I’m not interested in the US. Nem érdekel Amerika.
It’s not striking. Nem feltűnő.
I will not be surprised. Nem lepődök meg.
It’s out of order. Nem működik
I can’t manage conflicts. Nem tudom kezelni a konfliktusokat.
STD (sexually transmitted disease) nemi betegség
Are you online? Neten vagy?
net price nettó ár
educate nevel
upbringing neveltetés
ridiculous nevetséges
You are just ridiculous. Nevetséges vagy.
enhance the standard növeli a színvonalat
short story novella
nuclear disarmement nukleáris leszerelés
break-even nullszaldós
Nurenberg Nürnberg
lick nyal
saliva nyál
gooey nyálas
holiday home nyaraló
swallow nyel
tongue twister nyelvtörő
language knowledge nyelvtudás
raw nyers
push the horn nyomja a dudát
slums nyomornegyed
slums nyomornegyed
pension(er) nyugdíj(as)
pension fund nyugdíjalap
retired nyugdíjas
Calm down a second. Nyugodj le egy pillanatra!
May he rest in peace. Nyugodjék békében!
calm nyugodt
sedative nyugtató
You’re a chicken. Nyuszi vagy.
He’s the best in the world. Ő a legjobb a világon.
She asked for it. Ő akarta magának.
It was his turn. Ő jött (következett).
He plays the piano. Ő zongorázik.
gulf öböl
ox ökör
ancient Rome ókori Róma
cause okoz
cause okoz
hug ölel(és)
hug ölel, ölelés
scissors olló
in a way that olyan módon (úgy), hogy
It’s pouring. Ömlik az eső.
detached house önálló, családi ház
independence önállóság
self-confidence önbizalom
suicide öngyilkosság
suicide öngyilkosság
commit suicide öngyilkosságot követ el
local government önkormányzat
local elections önkormányzati választások
pour önt
selfish önző
selfish önző
devil ördög
It’s an old woman compared to me. Öreg nő, hozzám képest.
older than me öregebb, mint én
orgy orgia
orgy orgia
grind, ground, ground őröl, darál
ground paprika őrölt paprika
rhino orrszarvú
sneak oson
summary összefoglalás
This makes my mouth water. Összefut a nyálam tőle.
amount összeg
gather összegyűjt, osszegyűlik
compare sg with sg összehasonlít vmit vmivel
fall-out összeveszés
fall out with sy összeveszik vkivel
I fell out with her. Összevesztem vele.
confusing összezavaró
honest őszinte
honest őszinte
column oszlop
class mate osztálytárs
My watch is 5 minutes slow / fast. Öt percet késik / siet az órám.
security óvadék
bench pad
wall to wall carpet padlószőnyeg
whiskers pajesz
slate roof palatető
block of flats panelház
priest pap
stationery papírbolt
kite papírsárkány
Kleenex papírzsebkendő
slippers papucs
henpecked husband papucsférj
couple pár
humid párás
parallel párhuzamos
parallel párhuzamos
sill párkány
parking lot parkoló (US)
coast part(vidék)
linesman partjelző
pate pástétom
horse-shoe patkó
spot pattanás
peacock páva
waste pazarol
withdraw money from an ATM pénzt vesz ki egy ATM-ből
cashier pénztáros
trial per
take legal action pert indít
perverted guy perverz fickó
relax the brain pihenteti az agyat
cunt pina
Little Red Riding Hood Piroska
pill pirula
pill pirula
blink pislog
poke piszkál, megbök
ceiling plafon
plastic surgery plasztikai műtét
lorry platós kisteherautó
mall pláza
gossip pletyka, pletykál
deputy mayor polgármester-helyettes
polish políroz, fényesít
cheerleader pompomlány
full stop pont (mondat végén)
You look just the way you sound. Pont úgy nézel ki, ahogy a hangodból gondoltam.
top-up card pontgyűjtő kártya
precise pontos
at 7 sharp pontosan hétkor
leek cream soup póréhagymakrém-leves
convertible Porsche Porsche kabrió
vacuum-cleaner porszívó
ashes to ashes port a porhoz
spotted pöttyös
Let’s give it a try. Próbáljuk ki.
pouffe puff
tender meat puha hús
sweater pulóver
counter pult
addicted to sg rabja vminek
addict rabja vminek
robber rabló
grill rács
rubber radír
cartoon rajzfilm
doodle rajzolgat, firkálgat
cancer rák (betegség)
warehouse raktár
date randevú
scrambled eggs rántotta
sly ravasz
rhubarb rebarbara
blinds redőny
blinds redőny
high beam reflektor
I didn’t use to smoke. Régebben nem dohányoztam (de most már igen).
I used to be a bad boy. Régebben rossz voltam (de most már nem).
I used to learn German. Régebben tanultam németül (de most már nem).
novel regény
He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. Reggel 8 óra óta banánt eszik.
registration fee regisztrációs díj
I hope for the best. Remélem a legjobbakat.
Is it all right if I smoke here? Rendben van, ha itt rágyújtok?
messy rendetlen
system administrator (sysad) rendszergazda
reindeer rénszarvas
flight ticket repülőjegy
grated cheese reszelt sajt
grated cheese reszeltsajt
detail részlet
strudel rétes
overheads rezsiköltségek
red currant ribizli
rarely ritkán
rush rohan
in ruins romokban
wreck roncs
crispy ropogós
It’s a bad line. Rossz a vonal.
bad breath rossz szájszag
evil rossz, gonosz
evil rossz, gonosz
insect rovar
walrus rozmár
rosemary rozmaring
stainless steel rozsdamentes acél
rod rúd, bot
clothes-hanger ruhafogas
I’m sorry for her. Sajnálom őt.
Sorry, you’ve got the wrong number. Sajnos rossz számot hívott.
scarf sál
lettuce saláta
pale sápadt
heel sarok
lane sáv
pickles savanyúság
scar sebhely
cell sejt
dim lights sejtelmes fény
silk selyem
not … either sem
No-one would have been surprised. Senki sem lepődött volna meg.
pan serpenyő
swine flu sertésinfluenza
injury sérülés
injury sérülés
injury sérülés
pedestrian street sétálóutca
success siker
I succeeded in selling it. Sikerült eladnom.
eel sikló
whistle síp; fütyül
shin-bone sípcsont
tomb sír(hant)
seagull sirály
desert sivatag
I have a lot to do. Sok dolgom van.
We need a lot of information. Sok információra van szükségünk.
We spoke a lot about catering. Sokat beszéltünk a vendéglátásról.
beer belly sörhas
terraced house sorház
terraced house sorház
serial killer sorozatgyilkos
thin sovány
skinny sovány
string spárga
rib-eye steak steak a bélszín alsó feléből csonttal
hitch-hike stoppol
one size fits all gloves streccs-kesztyű
deaf süket
weights súlyzók
hedgehog sündisznó
urgent sürgős
urgent sürgős
thick hair sűrű haj
thick fog sűrű köd
Statue of Liberty Szabadság-szobor
naked eye szabadszem
odour szag, ilalt
torn szakadt
beard szakáll
beard szakáll
expert szakértő
tear, tore, torn szakít
break up with sy szakít vkivel
break up with sy szakít vkivel
accommodation szállás
straw szalma, szalmaszál, szívószál
pathetic szánalmas
letter of intent szándéknyilatkozat
on purpose szándékosan
intend to do sg szándékozik vmit tenni
sledge szánkó
horn szarv, kürt
deer szarvas
suede szarvasbőr
vote szavaz
percent százalék
centipede százlábú
safe box széf
poor szegény
I’m ashamed. Szégyellem magam.
stool szék, bárszék
edge szél(e vminek)
wind-cheater széldzseki
valve szelep
width szélesség
windmill szélmalom
litter szemét, szemetel
litter bin szemetes
dustman szemetes (ember)
eye-lid szemhéj
glasses case szemüvegtok
coal szén
carb szénhidrát
laundry box szennyeskosár
pollution szennyezés
polluted szennyezett
holy szent
holy trinity szentháromság
suffer szenved
freckles szeplő
beauty contest szépségverseny
beauty contest szépségverseny
gamble szerencsejáték
I’d like you to do it. Szeretném, ha megtennéd.
My car is being serviced. Szervizben van a kocsim.
My car is being serviced. Szervizben van a kocsim.
contract szerződés
We laughed our heads off. Szétröhögtük az agyunkat.
strap szíj
cliff szikla(orom)
solid szilárd, stabil
likeable szimpatikus
likeable szimpatikus
All the world’s a stage. Színház az egész világ.
dubbed film szinkronizált film
almost impossible szinte lehetetlen
standard színvonal
dragonfly szitakötő
leak szivárog
pump szivattyú
habit szokás
leap year szökőév
leap year szökőév
hair szőr
go out szórakozni megy
keep one’s fingers crossed szorít vkiért
tight szoros
hairy cunt szőrös pina
hair splitting szőrszálhasogató
narrow-minded szűk látókörű
tight szűk, szoros
necessary szükséges
necessary evil szükséges rossz
required szükséges, előírt
blanket takaró
bowl tál
Make a guess. Találgass.
I’ll see somebody. Találkozom valakivel.
tray tálca
sole talp
You can rely on me. Támaszkodhatsz (számíthatsz) rám.
support támogat
give advice tanácsot ad
wallpaper tapéta
tactless tapintatlan
tactful tapintatos
land mine taposóakna
negotiation tárgyalás
nape tarkó
store tárol
company társaság
spare key tartalékkulcs
keep in touch tartja a kapcsolatot
I owe you money. Tartozom neked pénzzel.
remote control távirányító
remote control távirányító
coach távolsági busz
taxi stand taxis droszt
Put the kettle on. Tedd fel teának a vizet.
brick tégla
Yesterday he ate a banana. Tegnap evett egy banánt.
lorry teherautó
dairy products tejtermékek
regard tekint
turtle teknős
over the phone telefonon
topic téma
funeral temetés
axis tengely
naval sign tengerészeti jelzés
marine tengerészgyalogos
Can you do me a favour? Tennél nekem egy szívességet?
pregnant terhes
expand terjeszkedik
thermo-flask termosz
as planned terv szerint
body session testületi ülés
roofrack tetőtartó
pretend tettet, színlel, úgy tesz, mintha
To err is human. Tévedni emberi dolog.
TV-viewer tévénéző
commercial tévéreklám
ban tilalom, betilt
ink tinta
dry cleaner’s tisztító
more or less többé-kevésbé
eggshell tojáshéj
scrambled eggs tojásrántotta
double chin toka
capital tőke
pushy tolakodó
reverse tolat
go fly a kite told el a biciklidet
feather toll (pl. madáré)
in ink tollal
Can I pour you some more? Tölthetek még?
thief tolvaj
crowd tömeg
crowd tömeg (zsúfoltság)
masses tömegek
low beam tompított fényszóró
fragile törékeny
I’m sick and tired of this. Torkig vagyok ezzel.
wiper törlő
sneakers tornacipő
wipe töröl
legal tender törvényes fizetőeszköz
trunk törzs
pools totó
stock exchange tőzsde
trick trükk
knowledge tudás
Can you speak up, please? Tudna hangosabban beszélni, kérem?
lungs tüdő
feature tulajdonság
characteristic tulajdonság
overcooked túlfőtt, túlsült
in excess túlzásba vitt, szertelen
fairy tale tündérmese
impatient türelmetlen
grace period türelmi idő
stove tűzhely
cooker tűzhely (főző)
staple(r) tűző(gép)
U-shaped U-alakú
silly season uborkaszezon
refreshments üdítők
polite udvarias
politely udvariasan
court sy udvarol vkinek
He asked me to say hello to you. Üdvözletét küldi neked.
He sends his regards to you. Üdvözletét küldi Önnek.
greet üdvözöl
bark ugat
I work like a slave. Úgy dolgozom, mint egy rabszolga.
They feel they belong to sy else. Úgy érzik, vki máshoz tartoznak.
thrifty ügyeskedő
client area ügyféltér
managing director ügyvezető igazgató
A new broom sweeps well. Új seprű jól seper.
A new broom sweeps well. Új seprű jól seper.
chase üldöz, kerget
plant ültet
boring unalmas
She is bored. Unatkozik.
disgusting undorító
holiday ünnepnap
vacant shop üres üzlet
hit, hit, hit üt
bat ütő (baseball), denevér
last but one utolsó előtti
answering machine üzenetrögzítő
do business üzletel
I work as a businessman. Üzletemberként dolgozom.
business conduct üzleti magatartás
calf vádli
desire (sg) vágy(ik vmire)
property vagyon
asset management vagyonkezelés
mole vakond
reply válaszol
enterprise vállalkozás
religious belief vallási meggyőződés
customs officer vámos
There’s a slight chance. Van egy kis esély rá.
Hang on a sec. Várj egy másodpercet.
city hall városháza
sew, sewed, sewn varr
needle varrótű
Are you expecting somebody? Vársz valakit?
purchasing power vásárlóerő
It’s made of iron.
Vasból készült.
level-crossing vasúti átjáró
rail card vasúti bérlet
canvas vászon
loo vécé
protect véd, óv
Put on your jacket. Vedd fel a kabátodat.
defenceless védtelen
terminus végállomás
throughout végig, át egészen
last will végrendelet
last but not least végül, de nem utolsó sorban
walk on thin ice vékony jégen jár
opinion vélemény
by accident véletlenül
marrow velő
vein véna
catering licence vendéglátó-ipari engedély
beat, beat, beaten ver
competition verseny
competitor versenytárs
contestant versenyző
kidney vese
kidney vese
project vetít
CEO (Chief Executive Officer) vezérigazgató
lead vezet, irányít
cordless phone vezetéknélküli telefon
leader vezető, vezér
wax viasz
Mind your head. Vigyázat, alacsony mennyezet!
cottage villa, nyaraló
bulb villanykörte
electrician villanyszerelő
viper vipera
behave viselkedik
Behave yourself. Viselkedj!
abuse visszaél(és)
go back to sleep visszafekszik aludni
feedback visszajelzés
reimburse visszatérít
refuse an offer visszautasít egy ajánlatot
return match visszavágó
row vita
argue vitatkozik
argue vitatkozik
kettle vízforraló
hippo víziló
horizontal vízszintes
reservoir víztározó
toward sg vmi felé
bucket vödör
pail vödör
groom vőlegény
tow vontat
tow vontat
tow-line vontatókötél
red crescent vörös félhold
red mud vörös sár
noise zaj
bother zavar
Does it bother you if I smoke? Zavar, ha dohányzom?
Does it bother you if I smoke? Zavar, ha rágyújtok?
zebra crossing zebra, gyalogosátkelőhelz
celery zeller
greengrocer’s zöldségesbolt
dead-end street zsákutca
sage zsálya
blackmail zsarol
penknife zsebkés, bicska
pickpocket zsebtolvaj
pickpocket zsebtolvaj
I have pins and needles in my arm. Zsibbad a karom.
greasy hair zsíros haj
crowded zsúfolt
penny-pincher zsugori
-info
author gWhiz
copyright gWhiz LLC
testonlymode FALSE
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE
autoshuffleOff FALSE