Welcome to the catalog!


danish-english verbs business

Rate this data set:

be able to afford (verb, ) have råd til
be sold (verb, ) sælges/solgtes/være blevet solgt
book, order (verb, ) bestille/bestillte/bestillt
borrow (verb, ) låne/lånte/lånt
buy (verb, ) købe/købte/købt
cost (verb, ) koste/kostede/kostet
earn (verb, ) tjene/tjente/tjent
employ (verb, ) ansætte/ansatte/ansat, beskæftige/beskæftigede/beskæftiget
fire, dismiss (verb, ) fyre/fyrede/fyret, afskedige/afskedigede/afskediget
go bankrupt (verb, ) gå/gik/gået konkurs
hire (verb, ) leje/lejede/lejet
market, sell (verb, ) forhandle/forhandlede/forhandlet
owe (verb, ) skylde/skylte/skylte
own (verb, ) eje/ejede/ejet
publish (verb, ) offentliggøre/ofentliggjorde/offentliggjort, udgive/udgav/udgivet
rent out (verb, ) udleje/udlejede/udlejet
save up (verb, ) spare/sparede/sparet sammen
sell (verb, ) sælge/solgte/solgt
spend (verb, time) tilbringe/tilbragte/tilbragt
work (verb, job) arbejde/arbejdede/arbejdet