Welcome to the catalog!


danish-english verbs people

Rate this data set:

look like, resemble (verb, ) ligne/lignede/lignet
threaten (verb, ) true/truede/truet
admit (verb, ) indrømme/indrømmede/indrømmet
agree with (verb, ) give ret i
answer (verb, ) svare/svarede/svaret
ask (verb, request) bede/bad/bedt
ask (verb, a question) spørge/spurgte/spurgt
be busy (verb, ) have travlt
be fond of, care for, like (verb, ) holde/holdt/holdt af, bryde/brød/brudt sig om
be in the wrong (verb, ) have uret
be interested in (verb, ) interessere/interesserede/interesseret sig for
be mistaken (verb, ) tage/tog/taget fejl
be sad about (verb, ) være/var/været ked af
bite (verb, ) bide/bed/bidt
break off, interrupt (verb, ) afbryde/afbrød/afbrudt
catch sight of (verb, ) få/fik/fået øje på
celebrate (verb, ) fejre/fejrede/fejret
choose (verb, ) vælge/valgte/valgt
collect, fetch (verb, ) afhente/afhentede/afhentet
complain (about) (verb, ) klage/klagede/klaget (over)
consider (verb, ) betragte/betragtede/betragtet, overveje/overvejede/overvejet
dare (verb, ) turde/turde/turdet (tør)
decide (verb, ) bestemme/bestemmte/bestemmt, beslutte/besluttede/besluttet
describe (verb, ) beskrive/beskrev/beskrevet
disappoint (verb, ) skuffe/skuffede/skuffet
do without, spare (verb, ) undvære/undværede/undværet
dream (verb, ) drømme/drømmte/drømmt
endure, stand (verb, ) tåle/tålte/tålt
exaggerate (verb, ) overdrive/overdrev/overdrevet
express (verb, ) udtrykke/udtrykkte/udtrykkt
feel (verb, well, poorly) have det
find it difficult to (verb, ) have svært ved at
find out (verb, ) finde/fandt/fundet ud af
forget (verb, ) glemme/glemmte/glemmt
get dressed (verb, ) klæde/klædte/klædt sig på
get married (verb, ) gifte/giftede/giftet sig
get used to (verb, ) vænne/vænnede/vænnet sig til
hear of (verb, ) høre/hørte/hørt om
inform about (verb, ) oplyse/oplyste/oplyst om
insist on (verb, ) insistere/insisterede/insisteret på
introduce (verb, ) præsentere/præsenterede/præsenteret
invite (verb, ) invitere/inviterede/inviteret
know, be acquainted with (verb, people, places) kende/kendte/kendt
know (verb, facts) vide/vidste/vidst
live (verb, of life) leve/levede/levet
look (verb, appearance) se/så/set … ud
look after (verb, ) passe/passede/passet
manage (verb, ) klare/klarede/klaret
meet (verb, ) møde/mødte/mødt
not to mind (verb, ) have/havde/haft ikke noget imod at
offer (verb, ) tilbyde/tilbød/tilbudt
point out (verb, ) udpege/udpegede/udpeget
predict (verb, ) forudsige/forudsagde/forudsagt, forudse/forudsede/forudset
promise (verb, ) love/lovede/lovet
pronounce (verb, ) udtale/udtalte/udtalt
propose, suggest (verb, ) forslå/forslog/forslået
refuse (verb, ) nægte/nægtede/nægtet
report (verb, ) melde/meldte/meldt
rule, govern, control (verb, ) styre/styrede/styret
say (verb, ) sige/sagde/sagt
show (verb, ) vise/viste/vist
tell (verb, ) fortælle/fortalte/fortalt
think of (verb, ) tænke/tænkte/tænkt på
understand (verb, ) forstå/forstod/forstået
realise, understand (verb, ) indse/indså/indset
vote for (verb, ) stemme/stemmte/stemmt på
wear (verb, ) har/havde/haft på
work out, figure out (verb, ) finde/fandt/fundet frem til