Welcome to the catalog!


danish-english adjectives people

Rate this data set:

older (adj, ) ældre
oldest (adj, ) ældst
blind (adj, ) blind
agreed, in agreement (adj, ) enige
hospitable (adj, ) gæstfri
polite (adj, ) høflig
wise (adj, ) klog
royal (adj, ) kongelig
unwise, irrational (adj, ) ufornuftig
kind/friendly (adj, ) venlig
adult (adj, ) voksen
unemployed (adj, ) arbejdsløs
rich (adj, ) rig
poor (adj, ) fattig
drunk (adj, ) beruset
sensible/reasonable (adj, ) fornuftig
proud (adj, ) stolt
cross, in a bad mood (adj, ) sur
dissatisfied (adj, ) utilfreds
cautious (adj, ) forsigtig
loving, affectionate (adj, ) kærlig
relaxed (adj, ) afslappet