Welcome to the catalog!


Geirfa01

Rate this data set:

gwlad country eb
dinas city eb
fflat flat eb
tref town eb
stryd street eb
eglwys church eb
stad tai housing estate eb
ffenest window eb
tafarn pub eb
gwrach hag, witch, old woman eb
cath cat eb
pentref village eb
gwreiddio to root
gwyntog windy
noswaith evening eb
ofnadwy terrible
bendigedig wonderful
drwg bad, naughty
clywed to hear, to feel, to taste, to smell
cwrdd to meet
ddoe yesterday
heddiw today
yfory tomorrow
trannoeth day after tomorrow
wythnos week eb
pythefnos fortnight
hiraeth longing, nostalgia
hoffi to like
cartref home
amser time, tempo
ger near
bynglo bungalow
bwthyn cottage
carafan caravan
bach small
bychan small
tŷ bach toilet
swyddfa office eb
lle place
rwan now
rhwng between
mawr big
pupur pepper
halen salt
tŷ pâr semi-detached house
tŷ bychan small house
tŷ sengl detached house
tŷ teras terraced house
adref at home
allan out, exit
aros to stay, wait
bechod pity
bwyd food
eisiau bwyd want food, hungry
canu sing
diod a drink eb
dringo to climb
edrych ar to look at
efallai perhaps
gardd garden eb
llun, (-iau) picture (-s)
rhedeg to run
teledu television
weithiau sometimes
yma here
yn wreiddiol originally
ceisio to try
arall another
wedyn afterwards
mewn munud in a minute
ysgol school eb
cornel cornel eb
drws door
cyngor council
neuadd hall eb
grisiau steps
cefn back
beic bike
cwt shed
tan until
gem jewel
ble where
pren then
del neat, pretty
telm toy
araf slow
trist sad
hawdd easy
gwag [gwāg] empty
rhai some
hapus happy
hir long
cryf [crȳf] strong
newydd new
unig only
parod ready
tawel quiet
tenau thin
hen old
twp stupid
anodd difficult
cynflym fast, quickly
deallus intelligent
hardd beautiful
swnllyd noisy
byr [bȳr] short
hyfryd pleasant
uchel high
gwan weak
drud expensive
tal tall
isel low
hwyr late
rhad cheap
cynnar early
ifanc young
llawn full
hyll ugly
tew fat
-info
tags welsh language
description Set 1 of 2, Welsh-English
author Carol Williams
copyright gWhiz LLC
testonlymode FALSE
welcomemessage Croeso. Mae'n dda gen i marfer efo chi.
multiplechoice FALSE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE
autoshuffleOff FALSE